Skulptur i Pilane 2021

KONSTNÄRER / ARTISTS 2021

Standing on the Land av Sean Scully

SEAN SCULLY

STANDING ON THE LAND

2021 firar Pilane 15 år som skulpturpark. Detta firas med separatutställningen Standing on the Land, som består av sex monumentala skulpturer av Sean Scully - en av de mest namnkunniga konstnärerna på den internationella konstscenen idag. Scullys konst är djupt personlig och förankrad i livserfarenheter. Olika material i skulpturerna förmedlar olika känslor. Vissa av dem absorberar ljuset, medan andra avvisar det.

Tyngden i materialet motsvarar den häpnadsväckande skönheten i uttrycket och formen. Läs mer om Sean Scully och hans verk här:


REFLECTION ON THE PRESENCE OF TIME av Maria Miesenberger

MARIA MIESENBERGER

REFLECTION ON THE PRESENCE OF TIME


Big 2 av Erwin Wurm

ERWIN WURM

BIG 2


In Praise of Subtleties av Elsa Binder Ekedhl

ELSA BINDER EKEDAHL

IN PRAISE OF SUBTLETIES


Codersh & Malavia, LEARNING TO FLY. Pilane Heritage Museum / Sweden: (15 May - 26 September 2021). Photo: Peter Lennby

CODERCH & MALAVIA

LEARNING TO FLY


Himmel lätt och tung som bly (Kärna) av Jenny Carlsson

JENNY CARLSSON

HIMMEL LÄTT OCH TUNG SOM BLY (KÄRNA)


Spring av Tony Cragg

TONY CRAGG

SPRING


Earth (2018) by Ida Koitila

IDA KOITILA

EARTH


Vein av Liva Isakson Lundin